Meterial Selection

Leading Manufacurer of PET, PVC, PE, PP, HDPE, LDPE Bottles, Jars, and containers in Asia
พลาสติกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เทอร์โมพลาสติก และ เทอร์โมเซตติงพลาสติก

เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) หรือเรซิน เป็นพลาสติกที่ใช้กันแพร่หลายที่สุด ได้รับความร้อนจะอ่อนตัว และเมื่อเย็นลงจะแข็งตัว สามารถเปลี่ยนรูปได้ พลาสติกประเภทนี้โครงสร้างโมเลกุลเป็นโซ่ตรงยาว มีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่โพลิเมอร์น้อยมาก จึงสามารถหลอมเหลว หรือเมื่อผ่านการอัดแรงมากจะไม่ทำลายโครงสร้างเดิม มีสมบัติพิเศษคือ เมื่อหลอมแล้วสามารถนำมาขึ้นรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ ตัวอย่างชนิดของพลาสติกในกลุ่มนี้คือ พอลิเอทิลีน(PE) พอลิโพรพิลีน(PP) พอลิสไตรีน(PS) เป็นต้น ซึ่งแต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันไป ดังตารางด้านล่าง

เทอร์โมเซตติงพลาสติก (Thermosetting plastic) เป็นพลาสติกที่มีสมบัติพิเศษ คือทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและทนปฏิกิริยาเคมีได้ดี เกิดคราบและรอยเปื้อนได้ยาก คงรูปหลังการผ่านความร้อนหรือแรงดันเพียงครั้งเดียว เมื่อเย็นลงจะแข็งมาก ทนความร้อนและความดัน ไม่อ่อนตัวและเปลี่ยนรูปร่างไม่ได้ แต่ถ้าอุณหภูมิสูงก็จะแตกและไหม้เป็นขี้เถ้าสีดำ พลาสติกประเภทนี้โมเลกุลจะเชื่อมโยงกันเป็นร่างแหจับกันแน่น แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแข็งแรงมาก จึงไม่สามารถนำมาหลอมเหลวได้ ตัวอย่างพลาสติกในกลุ่มนี้ได้แก่ เมลามีน ฟอร์มาลดีไฮด์ (melamine formaldehyde) อีพ็อกซี (epoxy)โพลิเอสเตอร์ (polyester) 

NA Society of the Plastics Industry ได้กำหนดสัญลักษณ์ของพลาสติก (Plastic Identifacation Code)ไว้ สัญลักษณ์ดังกล่าวนี้คือรหัสของพลาสติกที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ซึ่งแสดงไว้เพื่อช่วยในเรื่องการคัดแยกพลาสติกสำหรับการรีไซเคิล โดยมีทั้งหมด 7 รหัส ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

Plastic Identification Code

Type of plastic polymer

Physical and chemical properties

Common Packaging Applications

Polyethylene terephthalate(PETE or PET)

เป็นพลาสติกใส แข็ง ทนแรงกระแทกดี ไม่เปราะแตกง่าย และกันแก๊สซึมผ่านดี ใช้ทำขวดบรรจุน้ำดื่ม ขวดน้ำมันพืช เป็นต้น สามารถนำมารีไซเคิลเป็นเส้นใย สำหรับทำเสื้อกันหนาว พรม และใยสังเคราะห์สำหรับยัดหมอน เป็นต้น


ภาชนะสำหรับใส่เครื่องดื่ม ใส่อาหารร้อน

High-density polyethylene (HDPE)

มีลักษณะขุ่น ยืดหยุ่น ผิวไม่มันเงา แข็ง เหนียว ไม่เปราะแตกง่าย ทนต่อกรด ด่างและความร้อนได้พอสมควร ป้องกันความชื้นได้ดี Seal ฟรอย์ดปิดผนึกด้วยความร้อนได้ดี (122-155 C) ทนต่อแอลกอฮอล์ ยิ่งมีความหนาแน่นมาก พลาสติกจะยิ่งแข็ง ขุ่นมากขึ้น ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้มากขึ้น


ขวดน้ำขุ่น ขวดแชมพู โลชั่น ฟิล์มหด จุกใน ขวดแป้งฝุ่น  ท่อน้ำ วงฮูล่าฮูป(ของเล่นเด็ก) ขวดนมพาสเจอร์ไรส์

Polyvinyl chloride (PVC)

มีลักษณะขวดใส แต่ไม่มากเท่ากลุ่ม PET สีอมฟ้าเล็กน้อย มีความแข็งแรง เหนียวทนทาน ทนต่อสารเคมีหลายชนิด ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซและความชื้นได้ดี ทนต่อไขมัน และน้ำมัน ป้องกันกลิ่นได้ดีกว่า PE สามารถ Seal ฟรอย์ดปิดผนึกด้วยความร้อนได้ดี
ข้อเสีย - ไม่ทนความร้อน (ไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส) หากเกินจะสลายตัวให้ มอนอเมอร์ที่เป็นอันตรายออกมา ไม่ทนแสง UV


ขวดน้ำผลไม้ ขวดผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์ ฟิล์มพลาสติกห่อตกแต่งขวด ท่อพีวีซี ฟิล์มยืดหด (shrink wrap)

Low-density polyethylene (LDPE)

มีลักษณะขุ่น(แต่โปร่งกว่า HDPE) ผิวมันเงา มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น เชื่อมติดกันได้ดี ป้องกันความชื้นได้ดี ทนต่อแอลกอฮอล์ Seal ฟรอย์ดปิดผนึกด้วยความร้อนดี


ถุงอาหารแช่แข็ง ขวดพลาสติกชนิดบีบได้ เช่น ขวดน้ำผึ้ง มัสตาร์ด ฟิล์มพลาสติกห่อตกแต่งขวด

Polypropylene (PP)

มีลักษณะโปร่งแสงจนถึงขุ่น มีความแข็งแรง แข็งกว่าโพลิเอทิลีน(PE) แต่ความยืดหยุ่นต่ำกว่า   ทนความร้อนได้ดี ทนต่อสารเคมี กรด ด่าง ตัวทำละลาย สารไขมัน น้ำมัน และสารระเหย ป้องกันการซึมผ่านของไขมัน และน้ำมันได้ดี
ข้อเสีย -  Seal ฟรอย์ดปิดผนึกด้วยความร้อนยาก  


ฝาขวด บรรจุภัณฑ์ที่เป็นหลอด (Tottle) กล่องใส่อาหารที่นำเข้าไมโครเวฟได้ อุปกรณ์ในครัวเรือน ถ้วยโยเกิร์ต แก้วและจานที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

Polystyrene (PS)

มีลักษณะโปร่งใสเหมือนแก้ว ทนต่อกรดและด่าง
ข้อเสีย - เปราะ และ Seal ฟรอย์ดปิดผนึกด้วยความร้อนไม่ดี ไอน้ำและอากาศซึมผ่านได้พอควร


กล่องไข่ แก้วและจานใช้ครั้งเดียวทิ้ง  ฝาขวดบางชนิด

Other (often polycarbonate or ABS)

ขึ้นกับลักษณะโพลิเมอร์ที่ใช้

ขวดนมเด็ก ขวดน้ำดื่มบางชนิด กล่องใส่อุปกรณ์ไฟฟ้า

แหล่งที่มา :
1. https://sciencekkws.igetweb.com
2. https://www.ava.gov.sg